ייראָ

EUR = 1.11 USD
+0.00116 (+0.1%)
טוישן פון בייַט קורס זינט נעכטן

פונט סטערלינג

GBP = 1.30 USD
+0.005938 (+0.46%)
טוישן פון בייַט קורס זינט נעכטן

יען

JPY = 0.00917 USD
-0.00002305624640796 (-0.25%)
טוישן פון בייַט קורס זינט נעכטן

יואַן

CNY = 0.14 USD
-0.000114 (-0.08%)
טוישן פון בייַט קורס זינט נעכטן