ייראָ

EUR = 1.10 USD
+0.002623 (+0.24%)
טוישן פון בייַט קורס זינט נעכטן

פונט סטערלינג

GBP = 1.23 USD
+0.002963 (+0.24%)
טוישן פון בייַט קורס זינט נעכטן

יען

JPY = 0.009299 USD
+0.000024235787267506 (+0.26%)
טוישן פון בייַט קורס זינט נעכטן

יואַן

CNY = 0.14 USD
+0.001074 (+0.77%)
טוישן פון בייַט קורס זינט נעכטן