ייראָ

EUR = 1.05 USD
-0.008334 (-0.79%)
טוישן פון בייַט קורס זינט נעכטן

פונט סטערלינג

GBP = 1.22 USD
-0.011075 (-0.9%)
טוישן פון בייַט קורס זינט נעכטן

יען

JPY = 0.007342 USD
-0.000027814428441578 (-0.38%)
טוישן פון בייַט קורס זינט נעכטן

יואַן

CNY = 0.15 USD
-0.000257 (-0.17%)
טוישן פון בייַט קורס זינט נעכטן