ייראָ

EUR = 1.19 USD
+0.002252 (+0.19%)
טוישן פון בייַט קורס זינט נעכטן

פונט סטערלינג

GBP = 1.40 USD
+0.00145 (+0.1%)
טוישן פון בייַט קורס זינט נעכטן

יען

JPY = 0.009038 USD
-0.000028679046026759 (-0.32%)
טוישן פון בייַט קורס זינט נעכטן

יואַן

CNY = 0.15 USD
-0.000344 (-0.22%)
טוישן פון בייַט קורס זינט נעכטן